Tietosuojaseloste

 

1.  Rekisterinpitäjä

      Kankaanpään Eläkkeensaajat ry. Pj, Mauno Kossi Laiturintie 50, 

      38750 Kankaanpää. p. 050 3624801, s-posti mauno.kossi@gmail.com   

 

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

      Eila Kynäslahti, Luomanraitti 4 a 14 38700 Kankaanpää. p. 040 7314918,

      s-posti kynaslahti.eila@gmail.com

 

3.  Rekisterin nimi

      Kankaanpään Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri

 

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

      Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kankaanpään

      Eläkkeensaajat ry:n jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen

      jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin

      sekä jäsenmaksuperintään.

 

5.  Rekisterin tietosisältö

      Rekisteriin on merkitty henkilöiden nimi ja syntymäaika sekä yhteystiedot

      (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite), liittymisaika, sekä jäsenmaksutiedot.

 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

     Henkilöiden itsensä, joko liittymislomakkeella tai sähköisesti yhdistyksen

     internet-sivujen kautta antamat tiedot.

 

7.  Tietojen luovutus ja siirtäminen

      Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen

      Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten.

      Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot

      toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain

      jäsenmaksun laskutusta varten.

      Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

      Jäsenrekisterin tietoihin pääsee yhdistyksen hallituksen siihen erikseen

      antaman käyttöoikeuden perusteella, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja

      salasanan avulla.

       Jäsenrekisteristä mahdollisesti otetut paperikopiot hävitetään silppuamalla.

 

9.  Muutokset tietosuojaselosteessa

      Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen

      päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä

      myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme

      ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja

      huomioitte mahdolliset muutokset.

 

10. Tietojen tarkastusoikeus.

      Jäseneksi rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut

      henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi

      rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.